Inventie
Instalaţie pentru recuperarea căldurii degajate Ón transformatoarele electrice (Brevet RO nr. 80445)