Inventie
Instalaţie robot de împachetat miezuri pentru transformatoare electrice (Brevet RO nr. 97135 şi cerere de brevet de invenţie nr. A/00631 din 07.08.2006)